Priser

Priserne varierer alt efter, hvor mange I er samt hvorhenne og hvor mange dage I ønsker at jage. Kontakt os, så finder vi en rimelig pris til jer.

Er kun dig selv, så kontakt os. Vi sammensætter ofte teams på 3 – 5 personer, som sammen med en jagtleder sikrer, at du får en god oplevelse.

Vi kan håndtere op til 6 jægere på samme områder samtidig – hvis I er flere, kan vi inddrage flere områder.

Vores priser vil som udgangspunkt være inklusiv overnatning i gode jagthytter. I skal blot selv sørge for forplejning.